Voor adverteerders

Boer & ZO verschijnt ieder kalenderkwartaal en wordt gratis bezorgd bij ruim 3500 huishoudens en/of bedrijven in het (agrarisch) buitengebied van de provincie Flevoland.

De lezersgroep is gemêleerd, maar kenmerkt zich door buitenmensen met betrokkenheid bij de agrarisch sector, natuur en sociale leven. Dankzij de brede opmaak met veel beeldmateriaal en de artikelen die geschreven zijn vanuit het middelpunt van de lezersgroep, is Boer & ZO een graag gezien magazine dat met interesse gelezen en langere tijd bewaard wordt. Regelmatig wordt de uitgever spontaan door onafhankelijke lezers gecomplimenteerd met de uitgave.

Boer & ZO heeft bewezen een gericht middel te zijn voor advertentiecampagnes van een breed georiënteerde groep bedrijven. Dankzij de flexibiliteit van de uitgeverij zijn er in goed overleg veelal interessante ‘kruisbestuivingen’ mogelijk.

Oplage: 4000

Verspreiding: Huis-aan-huis buitengebied Flevopolder/Noordoostpolder

Druk: Offset

Papiersoort: 150 grs.

Advertentietarieven Boer & ZO provincie Flevoland:

 

Tariefkaart Boer&Zo Flevoland

Het succes van Boer & ZO Flevoland, de hoeveelheid positieve reacties en verzoeken en vragen met betrekking tot de mogelijkheden van een eigen uitgave voor de provincie Friesland, heeft er toe geleid dat dit momenteel wordt overwogen en onderzocht. Ook hier zal het gaan om een gratis kwartaalmagazine dat echter in een veel grotere oplage geadresseerd verzonden wordt.

Oplage: 7000

Verspreiding: Gratis, geadresseerd agrarisch buitengebied Friesland

Druk: Offset

Papiersoort: 150 grs.

Advertentietarieven Boer & ZO provincie Friesland:

 

Tariefkaart Boer&Zo Friesland

Commercieel contactpersoon editie Friesland:

Petra de Graaf

Telefoon: (0031) (0) 6 – 45 76 78 96

E-mail: verkoop@boerenzo.nl