Tagarchief: polder

Laat zien wat je doet: Het beeld van de lezer!

De eerste Laat zien wat je doet uit december 2014. voor het volledige pdf-bestand klikt u op de foto)

In december van dit jaar bestaat Boer & ZO 5 jaar! In de afgelopen (bijna) 5 jaar zijn allerhande personen uit alle mogelijke windstreken, maar voornamelijk de polders, aan het woord geweest. Lezers en geïnteresseerden hebben altijd een behoorlijke invloed gehad op de keus wie wij benaderden en hoe wij invulling geven aan het magazine. Een van de meest opvallende ‘uitlaatkleppen’ van onze lezers is die waarin ze zelf niet aan het woord zijn, maar hun bezigheden of die van een ander, laten zien in beeld. In december 2014 startten wij met de rubriek ‘Laat zien wat je doet’. Het idee was ‘twee paginaatjes, dat zal de lading wel dekken, toch?’ Veelal werden er drie of veel meer. Een aantal maanden daarvoor hadden we er echter al een kleine aanzet toe gegeven met deze pagina:

De allereerste Laat zien wat je doet zag er uit zoals de afbeelding boven deze tekst. In december 2017 zag hij er eigenlijk, op de kleuren na, niet veel anders uit. Per maart van dit jaar zijn er wat details in de opmaak gewijzigd. Niet teveel, niet te opvallend want het beeld moet in dit geval bepaald worden door de foto’s van onze lezers! Ook voor de aankomende editie van Boer & ZO die, ijs en weder dienende, in juni verschijnt kunnen er nog foto’s ingezonden worden. Dus… Laat zien wat je doet!

Laat zien wat je doet uit maart 2018, voor het volledige pdf-bestand klikt u op de foto.

Nieuwe jachthuurperiode, verschuiving van jacht naar schadebestrijding

In de bossen nabij Bant heeft Stichting Faunabeheer Flevoland haar zetel, in een aangrenzend deel waar ook Staatsbosbeheer bivakkeert. Waar Faunabeheer Flevoland voor staat, wordt door henzelf kort en bondig als volgt omschreven: De stichting Faunabeheereenheid Flevoland is een bestuurlijk orgaan en heeft als doel uitvoering te geven aan het faunabeleid van de Rijks- en Provinciale overheid en de daarmee verband houdende weten regelgeving en invulling te geven aan een planmatig en duurzaam faunabeheer. Daarover wilde Boer & ZO graag meer weten...
In de bossen nabij Bant heeft Stichting Faunabeheer Flevoland haar zetel, in een aangrenzend deel waar ook Staatsbosbeheer bivakkeert. Waar Faunabeheer Flevoland voor staat, wordt door henzelf kort en bondig als volgt omschreven: De stichting Faunabeheereenheid Flevoland is een bestuurlijk orgaan en heeft als doel uitvoering te geven aan het faunabeleid van de Rijks- en Provinciale overheid en de daarmee verband houdende weten regelgeving en invulling te geven aan een planmatig en duurzaam faunabeheer. Daarover wilde Boer & ZO graag meer weten…

 

 

“Er rijden al voertuigen in de Markerwaard…”

De titel van dit artikel is er een die blijft hangen! Er is immers geen Markerwaard. En zal er naar alle waarschijnlijkheid ook niet komen. Maar er is inmiddels wel een Markerwad en meerdere Markerwadden gaan volgen. In een interview dat Boer & Zo recent had met twee Flevolandse gedeputeerden werd de opmerking “er rijden al voertuigen in de Markerwaard” opgetekend uit de mond van gedeputeerde Jan Nico Appelman. Deze opmerking werd gemaakt in reactie op de vraag of de goede voornemens en plannen van de Provincie Flevoland ook concreet tot resultaten leiden.
De titel van dit artikel is er een die blijft hangen! Er is immers geen Markerwaard. En zal er naar alle
waarschijnlijkheid ook niet komen. Maar er is inmiddels wel een Markerwad en meerdere Markerwadden gaan volgen. In een interview dat Boer & Zo recent had
met twee Flevolandse gedeputeerden werd de opmerking “er rijden al voertuigen in de Markerwaard” opgetekend uit de mond van gedeputeerde Jan Nico Appelman.
Deze opmerking werd gemaakt in reactie op de vraag of de goede voornemens en plannen van de Provincie Flevoland ook concreet tot resultaten leiden.