Tagarchief: Oostvaardersplassen

Weerstand tegen OVP ‘beleid’ groter dan ooit

Al haast meteen na het plaatsen van grote grazers in het omheinde gebied van de Oostvaardersplassen kwam de discussie over het welzijn van deze Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen al in het nieuws. De sterke groei van de populatie, door het ontbreken van natuurlijke vijanden, en vervolgens de voedselschaarste in het najaar en de winter zorgen jaarlijks voor een sterftegolf. Dit verhongeren wordt door de bedenkers van dit project bestempeld als zijnde de natuurlijke gang van zaken… Rijk van Vulpen schreef zijn visie over de gang van zaken in de Oostvaardersplassen anno 2018. Een tumultueuze periode waarin veel weerstand en protesten waren tegen de voor de grote grazers voedselloze situatie in het gebied en de visie daarop van ondermeer Staatsbosbeheer.

Niet uit het veld te slaan

Sinds 2005 werd de ontwikkeling en realisatie van ‘natuurgebied’ het Oostvaarderswold in gang gezet. Voor dit plan moest een strook landbouwgrond van circa 1800 hectare aangekocht en van bestemming veranderd worden om zodoende de Oostvaardersplassen met het Horsterwold te verbinden. Diverse boeren werden uitgekocht. Een aantal verkaste na verkoop direct en een aantal bleef in afwachting van het moment dat het bedrijf gebruikt zou gaan worden voor de nieuwe bestemming. Eén die wachtte op de dingen die komen zouden, is familie Schenk aan de Duikerweg te Zeewolde.
Sinds 2005 werd de ontwikkeling en realisatie van ‘natuurgebied’ het Oostvaarderswold in gang gezet. Voor dit plan moest een strook landbouwgrond van circa 1800 hectare aangekocht en van bestemming veranderd worden om zodoende de Oostvaardersplassen met het Horsterwold te verbinden. Diverse boeren werden uitgekocht. Een aantal verkaste na verkoop direct en een aantal bleef in afwachting van het moment dat het bedrijf gebruikt zou gaan worden voor de nieuwe bestemming. Eén die wachtte op de dingen die komen zouden, is familie Schenk aan de Duikerweg te Zeewolde. Een bijzondere familie en dus ging Boer & ZO op bezoek!