Tagarchief: natuurbeheer

Weerstand tegen OVP ‘beleid’ groter dan ooit

Al haast meteen na het plaatsen van grote grazers in het omheinde gebied van de Oostvaardersplassen kwam de discussie over het welzijn van deze Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen al in het nieuws. De sterke groei van de populatie, door het ontbreken van natuurlijke vijanden, en vervolgens de voedselschaarste in het najaar en de winter zorgen jaarlijks voor een sterftegolf. Dit verhongeren wordt door de bedenkers van dit project bestempeld als zijnde de natuurlijke gang van zaken… Rijk van Vulpen schreef zijn visie over de gang van zaken in de Oostvaardersplassen anno 2018. Een tumultueuze periode waarin veel weerstand en protesten waren tegen de voor de grote grazers voedselloze situatie in het gebied en de visie daarop van ondermeer Staatsbosbeheer.

GOED nieuws = GEEN nieuws

Net boven Dronten is het akkerbouwbedrijf van familie Michielsen gevestigd. In Groningen werd Arnold Michielsen geboren, alwaar zijn ouders vanuit Zeeland neergestreken waren. In 1965 werd Groningen verruild voor Oostelijk Flevoland. Arnold nam destijds het ouderlijk bedrijf over en het is de bedoeling dat een zoon het 36 hectare grote bedrijf op termijn continueert. Sinds 2006 is Arnold Michielsen voorzitter van de provinciale afdeling van LTO. Agrarisch Nederland komt nogal eens gekleurd in de media. Als sector blijkt het vaak lastig goede beeldvorming op de kaart te zetten. Een gesprek met Arnold over welke rol LTO hierin heeft of kan hebben. Klik voor het hele interview op de afbeelding
Arnold Michielsen werd in Groningen geboren, alwaar zijn ouders vanuit Zeeland neergestreken waren. In 1965 werd Groningen verruild voor Oostelijk Flevoland. Arnold nam destijds het ouderlijk bedrijf over en het is de bedoeling dat een zoon het 36 hectare grote bedrijf
op termijn continueert. Sinds 2006 is Arnold Michielsen voorzitter van de provinciale afdeling van LTO. Agrarisch Nederland komt nogal eens gekleurd in de media. Als sector blijkt het vaak lastig goede
beeldvorming op de kaart te zetten. Een gesprek met Arnold over welke rol LTO hierin heeft of kan hebben. Klik voor het hele interview op de afbeelding