Tagarchief: Koniks

Weerstand tegen OVP ‘beleid’ groter dan ooit

Al haast meteen na het plaatsen van grote grazers in het omheinde gebied van de Oostvaardersplassen kwam de discussie over het welzijn van deze Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen al in het nieuws. De sterke groei van de populatie, door het ontbreken van natuurlijke vijanden, en vervolgens de voedselschaarste in het najaar en de winter zorgen jaarlijks voor een sterftegolf. Dit verhongeren wordt door de bedenkers van dit project bestempeld als zijnde de natuurlijke gang van zaken… Rijk van Vulpen schreef zijn visie over de gang van zaken in de Oostvaardersplassen anno 2018. Een tumultueuze periode waarin veel weerstand en protesten waren tegen de voor de grote grazers voedselloze situatie in het gebied en de visie daarop van ondermeer Staatsbosbeheer.