Nederlandse wijnboer leeft Franse droom

Emigreren naar Zuid-Frankrijk om daar je droom als wijnmaker werkelijkheid te laten worden. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar Lucas Schutte waagde in 1999 de stap. Met een wijngaard van 13 hectare en een afzetmarkt in België, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Nederland en Engeland, kunnen we stellen dat zijn droom is uitgekomen.
Emigreren naar Zuid-Frankrijk om daar je droom als
wijnmaker werkelijkheid te laten worden. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar Lucas Schutte waagde in 1999 de stap. Met een wijngaard van 13 hectare en een afzetmarkt in België, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Nederland en Engeland, kunnen we stellen dat zijn droom is uitgekomen.

Nieuwe jachthuurperiode, verschuiving van jacht naar schadebestrijding

In de bossen nabij Bant heeft Stichting Faunabeheer Flevoland haar zetel, in een aangrenzend deel waar ook Staatsbosbeheer bivakkeert. Waar Faunabeheer Flevoland voor staat, wordt door henzelf kort en bondig als volgt omschreven: De stichting Faunabeheereenheid Flevoland is een bestuurlijk orgaan en heeft als doel uitvoering te geven aan het faunabeleid van de Rijks- en Provinciale overheid en de daarmee verband houdende weten regelgeving en invulling te geven aan een planmatig en duurzaam faunabeheer. Daarover wilde Boer & ZO graag meer weten...
In de bossen nabij Bant heeft Stichting Faunabeheer Flevoland haar zetel, in een aangrenzend deel waar ook Staatsbosbeheer bivakkeert. Waar Faunabeheer Flevoland voor staat, wordt door henzelf kort en bondig als volgt omschreven: De stichting Faunabeheereenheid Flevoland is een bestuurlijk orgaan en heeft als doel uitvoering te geven aan het faunabeleid van de Rijks- en Provinciale overheid en de daarmee verband houdende weten regelgeving en invulling te geven aan een planmatig en duurzaam faunabeheer. Daarover wilde Boer & ZO graag meer weten…

 

 

‘Als het minder moet, hoe kan het dan efficiënter…?”

Flevoland is rijk aan akkerbouwers. Eenieder probeert gewassen te telen op een manier die bij hem of haar en vooral ook bij de grond past. Een gangbare bedrijfsvoering is veruit de meest voorkomende, een deel is biologisch en een enkeling zit daar ergens tussenin. In die laatste categorie valt Arnold van Woerkom uit Bant, die er een geheel eigen visie op na houdt. Zijn visitekaartje meldt: ‘gezondheid bevorderend voedsel vanuit natuurlijk denken’. Arnold praat makkelijk én veel. Uit zijn uitgebreide relaas op deze pagina’s een beknopte versie van de ontwikkeling van zijn visie.
Flevoland is rijk aan akkerbouwers.
Eenieder probeert gewassen te telen op een manier die bij hem of haar
en vooral ook bij de grond past. Een gangbare bedrijfsvoering is veruit
de meest voorkomende, een deel is biologisch en een enkeling zit daar
ergens tussenin. In die laatste categorie valt Arnold van Woerkom uit
Bant, die er een geheel eigen visie op na houdt. Zijn visitekaartje meldt:
‘gezondheid bevorderend voedsel vanuit natuurlijk denken’. Arnold praat makkelijk én veel. Uit zijn uitgebreide relaas op deze pagina’s een beknopte versie van de ontwikkeling
van zijn visie.

 

Geswitcht naar paarden

Wie het voormalige melkveebedrijf aan de insteekweg van de Gruttoweg in Zeewolde nadert moet zijn best doen de contouren van het bedrijf van weleer te herkennen. Een automatische poort verschaft toegang tot het terrein waar Jasper en Maria Veldboom hun handels- en pensionstal met de naam Veldstar Stables exploiteren. De voormalige ligboxenstal is volledig omgebouwd en waar destijds de koeien werden gehouden zijn nu alleen paardenstallen. Ook de naastgelegen jongvee stal is omgeturnd tot riant paardenverblijf.
Wie het voormalige melkveebedrijf aan de insteekweg van de Gruttoweg  in Zeewolde nadert moet zijn best doen de contouren van het bedrijf van  weleer te herkennen. Een automatische poort verschaft toegang tot het  terrein waar Jasper en Maria Veldboom hun handels- en pensionstal met  de naam Veldstar Stables exploiteren. De voormalige ligboxenstal is volledig omgebouwd en waar destijds de koeien werden gehouden zijn nu  alleen paardenstallen. Ook de naastgelegen jongvee stal is omgeturnd tot riant paardenverblijf.

 

Akkerbouwers zoeken het hogerop

Op het gebied van mechanisatie en bodembewerking is er de laatste decennia heel wat veranderd. Het één heeft meer impact dan het ander en iedereen doet er mee wat hem of haar het best past. Hoe men de percelen ook bewerkt, dit gebeurt altijd op of (net) in de grond. Er is nog niet zo heel lang geleden GPS als hulpmiddel om preciezer te kunnen werken, bijgekomen. Er lijkt inmiddels een mogelijk nieuw fenomeen in aantocht en is zelfs al operationeel. Door Bert Rijk en enkele kompanen kunnen de percelen nu ook in kaart gebracht worden door metingen met een drone, een miniatuur vliegtuig.
Op het gebied van mechanisatie en bodembewerking is er de laatste decennia heel wat veranderd.
Het één heeft meer impact dan het ander en iedereen doet er mee wat hem of haar het best past. Hoe
men de percelen ook bewerkt, dit gebeurt altijd op of (net) in de grond. Er is nog niet zo heel lang geleden
GPS als hulpmiddel om preciezer te kunnen werken, bijgekomen. Er lijkt inmiddels een mogelijk
nieuw fenomeen in aantocht en is zelfs al operationeel. Door Bert Rijk en enkele kompanen kunnen
de percelen nu ook in kaart gebracht worden door metingen met een drone, een miniatuur vliegtuig.

 

De invloed van organische stof op de bodemkwaliteit

Janjo de Haan, Joanneke Spruijt en Harry Verstegen publiceerden naar aanleiding van hun sinds 2001 lopende onderzoek betreffende Bodemkwaliteit op Zandgrond, dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Researchcentrum in opdracht van het Ministerie van EZ, stichting Proef en Selectie en Stichting STOP in het kader van de PPSbodem (duurzaam bodembeheer). De resultaten hiervan zijn zeker niet één op één om te zetten naar de effecten op kleigrond, maar de materie is dermate interessant, dat we u deze toch niet willen onthouden! Janjo, Joanneke en Harry zetten op deze en de volgende pagina’s het één en ander voor ons op een rijtje.
Janjo de Haan, Joanneke Spruijt en Harry Verstegen publiceerden over hun sinds 2001 lopende onderzoek betreffende Bodemkwaliteit op Zandgrond. Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Researchcentrum in opdracht van het Ministerie van EZ, stichting Proef en Selectie en Stichting STOP in het kader van de PPS-bodem (duurzaam bodembeheer). De resultaten hiervan zijn zeker niet één op één om te zetten naar de effecten op kleigrond, maar de materie is dermate interessant, dat we u deze toch niet willen onthouden! Janjo, Joanneke en Harry zetten één en ander voor ons op een rijtje. Klik voor deze uiteenzetting op de foto!

 

 

… en de boer hij ploegde voort …

Zaterdag 18 oktober was voor de ploegliefhebbers de Meeuwenweg 4 te Lelystad weer ‘the place to be’. Op de maïsstoppel van familie Heijboer werd net als vorig jaar het Flevolands ploegkampioenschap gehouden. De wat aangepaste organisatorische opzet, de betere promotie en wat bestuurlijke aanpassingen zorgden voor een uit haar as herrezen kampioenschap. Vorig jaar telde het kampioenschap slechts vier deelnemers met een heen- en weer gaande dan wel wentelploeg en twee met een oldtimer rondgaande ploeg. Dit jaar betrof het een ‘open’ kampioenschap, wat inhield dat ook deelnemers van buiten de provincie deel mochten nemen. In totaal waren er dit jaar maar liefst 38 deelnemers aangemeld, waarvan er 37 daadwerkelijk hun ploegscha(a)r(en) in de klei neerlieten. Voor het verslag klik op de afbeelding.
Zaterdag 18 oktober 2014 was voor de ploegliefhebbers de Meeuwenweg  4 te Lelystad weer ‘the place to be’. Op de maïsstoppel van familie
Heijboer werd net als in 2013 het Flevolands ploegkampioenschap gehouden. De aangepaste organisatorische opzet, de betere promotie en wat bestuurlijke aanpassingen zorgden voor een echt kampioenschap. Waren er in 2013 slechts
vier deelnemers met een heen- en weer
gaande dan wel wentelploeg en twee met
een oldtimer rondgaande ploeg, in 2014 waren er maar liefst 37 deelnemers die hun ploegscha(a)r(en) in de klei neerlieten. Voor het verslag klik op de afbeelding.

Boerderijwinkel Verhage in een nieuw jasje

Boerderijwinkel en fruitbedrijf Verhage in Luttelgeest bestaat al 46 jaar. Onlangs onderging de landwinkel een grote metamorfose. Reden genoeg om de jongste Verhage-telg uit het bedrijf, Bert Verhage, te vragen naar de veranderingen door de jaren heen en wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een fruitkwekerij. Voor het gesprek met Boer & ZO klikt u op de afbeelding!
Boerderijwinkel en fruitbedrijf Verhage in Luttelgeest
bestond in 2014 al 46 jaar en onderging in datzelfde jaar een grote metamorfose. Redenen genoeg om de jongste Verhage-telg uit het bedrijf, Bert Verhage, te vragen naar de veranderingen door de jaren heen en wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een fruitkwekerij. Voor het gesprek met Boer & ZO klikt u op de afbeelding!

Klein maar fijn!

Namens Boer & ZO werden drie Tsjechische agrarische bedrijven bezocht. Een kleine, een middelgrote en een grote. Het land is opgedeeld in de regio’s Behemia en Moravia. Alle drie bezochte bedrijven zijn gevestigd in Moravië. De kleinste van de drie is het 11 hectare grote van ingenieur Leos Letocha (41) te Lastany. Hij studeerde machinebouw aan de universiteit te Brno. Zijn vrouw heeft een baan buitenshuis en werkt bij de belastingdienst. Samen hebben ze twee kinderen. Voor een kijkje op dit bedrijf klikt u op de afbeelding.
Namens Boer & ZO werden in 2014 drie Tsjechische agrarische bedrijven bezocht. Een kleine, een middelgrote en een grote. Het land is opgedeeld in de
regio’s Behemia en Moravia. Alle drie bezochte bedrijven zijn gevestigd in Moravië. De kleinste van de
drie is het 11 hectare grote van ingenieur Leos Letocha (41) te Lastany. Hij studeerde machinebouw aan de
universiteit te Brno. Zijn vrouw heeft een baan buitenshuis en werkt bij de belastingdienst. Samen hebben ze twee kinderen. Voor een kijkje op dit bedrijf klikt u op de afbeelding.