Alle berichten van Redactie BZ

Niet uit het veld te slaan

Sinds 2005 werd de ontwikkeling en realisatie van ‘natuurgebied’ het Oostvaarderswold in gang gezet. Voor dit plan moest een strook landbouwgrond van circa 1800 hectare aangekocht en van bestemming veranderd worden om zodoende de Oostvaardersplassen met het Horsterwold te verbinden. Diverse boeren werden uitgekocht. Een aantal verkaste na verkoop direct en een aantal bleef in afwachting van het moment dat het bedrijf gebruikt zou gaan worden voor de nieuwe bestemming. Eén die wachtte op de dingen die komen zouden, is familie Schenk aan de Duikerweg te Zeewolde.
Sinds 2005 werd de ontwikkeling en realisatie van ‘natuurgebied’ het Oostvaarderswold in gang gezet. Voor dit plan moest een strook landbouwgrond van circa 1800 hectare aangekocht en van bestemming veranderd worden om zodoende de Oostvaardersplassen met het Horsterwold te verbinden. Diverse boeren werden uitgekocht. Een aantal verkaste na verkoop direct en een aantal bleef in afwachting van het moment dat het bedrijf gebruikt zou gaan worden voor de nieuwe bestemming. Eén die wachtte op de dingen die komen zouden, is familie Schenk aan de Duikerweg te Zeewolde. Een bijzondere familie en dus ging Boer & ZO op bezoek!

 

Nederlandse wijnboer leeft Franse droom

Emigreren naar Zuid-Frankrijk om daar je droom als wijnmaker werkelijkheid te laten worden. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar Lucas Schutte waagde in 1999 de stap. Met een wijngaard van 13 hectare en een afzetmarkt in België, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Nederland en Engeland, kunnen we stellen dat zijn droom is uitgekomen.
Emigreren naar Zuid-Frankrijk om daar je droom als
wijnmaker werkelijkheid te laten worden. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar Lucas Schutte waagde in 1999 de stap. Met een wijngaard van 13 hectare en een afzetmarkt in België, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Nederland en Engeland, kunnen we stellen dat zijn droom is uitgekomen.

Nieuwe jachthuurperiode, verschuiving van jacht naar schadebestrijding

In de bossen nabij Bant heeft Stichting Faunabeheer Flevoland haar zetel, in een aangrenzend deel waar ook Staatsbosbeheer bivakkeert. Waar Faunabeheer Flevoland voor staat, wordt door henzelf kort en bondig als volgt omschreven: De stichting Faunabeheereenheid Flevoland is een bestuurlijk orgaan en heeft als doel uitvoering te geven aan het faunabeleid van de Rijks- en Provinciale overheid en de daarmee verband houdende weten regelgeving en invulling te geven aan een planmatig en duurzaam faunabeheer. Daarover wilde Boer & ZO graag meer weten...
In de bossen nabij Bant heeft Stichting Faunabeheer Flevoland haar zetel, in een aangrenzend deel waar ook Staatsbosbeheer bivakkeert. Waar Faunabeheer Flevoland voor staat, wordt door henzelf kort en bondig als volgt omschreven: De stichting Faunabeheereenheid Flevoland is een bestuurlijk orgaan en heeft als doel uitvoering te geven aan het faunabeleid van de Rijks- en Provinciale overheid en de daarmee verband houdende weten regelgeving en invulling te geven aan een planmatig en duurzaam faunabeheer. Daarover wilde Boer & ZO graag meer weten…

 

 

Koeien & Kippen zijn praktische combinatie

Koeien en kippen zijn niet de meest gebruikelijke combi in de polder, maar wel een heel praktische vertelt Pieter Franken (45) uit Swifterbant. Samen met wederhelft Karina (44) heeft hij een gemengd bedrijf met melkkoeien en legkippen. In 2006 verruilden zij Barneveld voor hun huidige stek aan de Tarpanweg. Hier wonen en werken ze naar tevredenheid met hun kinderen Hanneke (17), Geke (15), Melco (12) en Florianne (7) en soms ook nog één of enkele pleegkinderen.
Koeien en kippen is niet de meest gebruikelijke combi in de polder, maar wel een heel praktische vertelt Pieter Franken (45) uit Swifterbant. Samen met wederhelft Karina (44) heeft hij een gemengd bedrijf met melkkoeien en legkippen. In 2006
verruilden zij Barneveld voor hun huidige stek aan de Tarpanweg. Hier wonen en werken ze naar tevredenheid met hun kinderen Hanneke (17), Geke (15), Melco (12) en Florianne (7) en soms ook nog één of enkele pleegkinderen.

 

‘Als het minder moet, hoe kan het dan efficiënter…?”

Flevoland is rijk aan akkerbouwers. Eenieder probeert gewassen te telen op een manier die bij hem of haar en vooral ook bij de grond past. Een gangbare bedrijfsvoering is veruit de meest voorkomende, een deel is biologisch en een enkeling zit daar ergens tussenin. In die laatste categorie valt Arnold van Woerkom uit Bant, die er een geheel eigen visie op na houdt. Zijn visitekaartje meldt: ‘gezondheid bevorderend voedsel vanuit natuurlijk denken’. Arnold praat makkelijk én veel. Uit zijn uitgebreide relaas op deze pagina’s een beknopte versie van de ontwikkeling van zijn visie.
Flevoland is rijk aan akkerbouwers.
Eenieder probeert gewassen te telen op een manier die bij hem of haar
en vooral ook bij de grond past. Een gangbare bedrijfsvoering is veruit
de meest voorkomende, een deel is biologisch en een enkeling zit daar
ergens tussenin. In die laatste categorie valt Arnold van Woerkom uit
Bant, die er een geheel eigen visie op na houdt. Zijn visitekaartje meldt:
‘gezondheid bevorderend voedsel vanuit natuurlijk denken’. Arnold praat makkelijk én veel. Uit zijn uitgebreide relaas op deze pagina’s een beknopte versie van de ontwikkeling
van zijn visie.

 

Geswitcht naar paarden

Wie het voormalige melkveebedrijf aan de insteekweg van de Gruttoweg in Zeewolde nadert moet zijn best doen de contouren van het bedrijf van weleer te herkennen. Een automatische poort verschaft toegang tot het terrein waar Jasper en Maria Veldboom hun handels- en pensionstal met de naam Veldstar Stables exploiteren. De voormalige ligboxenstal is volledig omgebouwd en waar destijds de koeien werden gehouden zijn nu alleen paardenstallen. Ook de naastgelegen jongvee stal is omgeturnd tot riant paardenverblijf.
Wie het voormalige melkveebedrijf aan de insteekweg van de Gruttoweg  in Zeewolde nadert moet zijn best doen de contouren van het bedrijf van  weleer te herkennen. Een automatische poort verschaft toegang tot het  terrein waar Jasper en Maria Veldboom hun handels- en pensionstal met  de naam Veldstar Stables exploiteren. De voormalige ligboxenstal is volledig omgebouwd en waar destijds de koeien werden gehouden zijn nu  alleen paardenstallen. Ook de naastgelegen jongvee stal is omgeturnd tot riant paardenverblijf.

 

Akkerbouwers zoeken het hogerop

Op het gebied van mechanisatie en bodembewerking is er de laatste decennia heel wat veranderd. Het één heeft meer impact dan het ander en iedereen doet er mee wat hem of haar het best past. Hoe men de percelen ook bewerkt, dit gebeurt altijd op of (net) in de grond. Er is nog niet zo heel lang geleden GPS als hulpmiddel om preciezer te kunnen werken, bijgekomen. Er lijkt inmiddels een mogelijk nieuw fenomeen in aantocht en is zelfs al operationeel. Door Bert Rijk en enkele kompanen kunnen de percelen nu ook in kaart gebracht worden door metingen met een drone, een miniatuur vliegtuig.
Op het gebied van mechanisatie en bodembewerking is er de laatste decennia heel wat veranderd.
Het één heeft meer impact dan het ander en iedereen doet er mee wat hem of haar het best past. Hoe
men de percelen ook bewerkt, dit gebeurt altijd op of (net) in de grond. Er is nog niet zo heel lang geleden
GPS als hulpmiddel om preciezer te kunnen werken, bijgekomen. Er lijkt inmiddels een mogelijk
nieuw fenomeen in aantocht en is zelfs al operationeel. Door Bert Rijk en enkele kompanen kunnen
de percelen nu ook in kaart gebracht worden door metingen met een drone, een miniatuur vliegtuig.

 

“Er rijden al voertuigen in de Markerwaard…”

De titel van dit artikel is er een die blijft hangen! Er is immers geen Markerwaard. En zal er naar alle waarschijnlijkheid ook niet komen. Maar er is inmiddels wel een Markerwad en meerdere Markerwadden gaan volgen. In een interview dat Boer & Zo recent had met twee Flevolandse gedeputeerden werd de opmerking “er rijden al voertuigen in de Markerwaard” opgetekend uit de mond van gedeputeerde Jan Nico Appelman. Deze opmerking werd gemaakt in reactie op de vraag of de goede voornemens en plannen van de Provincie Flevoland ook concreet tot resultaten leiden.
De titel van dit artikel is er een die blijft hangen! Er is immers geen Markerwaard. En zal er naar alle
waarschijnlijkheid ook niet komen. Maar er is inmiddels wel een Markerwad en meerdere Markerwadden gaan volgen. In een interview dat Boer & Zo recent had
met twee Flevolandse gedeputeerden werd de opmerking “er rijden al voertuigen in de Markerwaard” opgetekend uit de mond van gedeputeerde Jan Nico Appelman.
Deze opmerking werd gemaakt in reactie op de vraag of de goede voornemens en plannen van de Provincie Flevoland ook concreet tot resultaten leiden.

Mechanisch Erfgoed Centrum vordert gestaag

mechanisch-erfgoed-centrum-vordert-gestaag-boerzo-ed-maart2015-1
Tussen Dronten en Lelystad heeft de vele jaren verpauperde oude grasdrogerij inmiddels plaats gemaakt voor de eerste fase van het Mechanisch Erfgoed Centrum, kortweg MEC. Initiatiefnemers zijn vader en zoon Willem en Dop Huisman. Willem is van oorsprong bakkerzoon en was altijd al geïnteresseerd in techniek. Zoon Dop groeide op met loop- en sloop auto’s en heeft zo mogelijk een nog grotere passie voor alles wat met (verbrandings-) motoren te maken heeft dan zijn vader en kan nu zijn hart ophalen. Hij woont samen met Nadine Huisman en hun vorig jaar geboren zoon Mus op het terrein.