“Er rijden al voertuigen in de Markerwaard…”

De titel van dit artikel is er een die blijft hangen! Er is immers geen Markerwaard. En zal er naar alle waarschijnlijkheid ook niet komen. Maar er is inmiddels wel een Markerwad en meerdere Markerwadden gaan volgen. In een interview dat Boer & Zo recent had met twee Flevolandse gedeputeerden werd de opmerking “er rijden al voertuigen in de Markerwaard” opgetekend uit de mond van gedeputeerde Jan Nico Appelman. Deze opmerking werd gemaakt in reactie op de vraag of de goede voornemens en plannen van de Provincie Flevoland ook concreet tot resultaten leiden.
De titel van dit artikel is er een die blijft hangen! Er is immers geen Markerwaard. En zal er naar alle
waarschijnlijkheid ook niet komen. Maar er is inmiddels wel een Markerwad en meerdere Markerwadden gaan volgen. In een interview dat Boer & Zo recent had
met twee Flevolandse gedeputeerden werd de opmerking “er rijden al voertuigen in de Markerwaard” opgetekend uit de mond van gedeputeerde Jan Nico Appelman.
Deze opmerking werd gemaakt in reactie op de vraag of de goede voornemens en plannen van de Provincie Flevoland ook concreet tot resultaten leiden.