“Voor Denen ben je een Nederlander en voor Nederlanders ben je een Deen”

Het was vrijdag de 13e oktober 1989 toen Antoon (50) en Roelie (48) van Ittersum het Friese Broeksterwoude verruilden voor het Deense Skaerbek, gelegen in ‘Syddanmark’, het Zuiden. Na hun trouwen in ’87 betrokken ze een rijtjeswoning in Broeksterwoude. Het ouderlijk bedrijf in Rutten werd door de broer van Antoon overgenomen en bood geen ruimte voor twee kapiteins op één schip. Antoon volgde de HAS en doorliep vervolgens de eerste 2,5 jaar van de opleiding tot accountant en werkte gelijktijdig bij CCLB te Dokkum. Gedurende deze periode van werken en leren werd hem direct duidelijk dat dit niet was wat hij wilde blijven doen.
Op vrijdag 13 oktober 1989 verruilden Antoon (50) en Roelie (48) van Ittersum het Friese Broeksterwoude voor het Deense Skaerbek, gelegen in ‘Syddanmark’, het Zuiden. Na hun trouwen in ’87 betrokken ze een rijtjeswoning in Broeksterwoude. Het ouderlijk bedrijf in Rutten werd door de broer van Antoon overgenomen en bood geen ruimte voor twee kapiteins op één schip. Antoon volgde de HAS en doorliep vervolgens de eerste 2,5 jaar van de opleiding tot accountant en werkte gelijktijdig bij CCLB te Dokkum. Gedurende deze periode van werken en leren werd hem direct duidelijk dat dit niet was wat hij wilde blijven doen.

‘Suiker blijft plakken … ‘

Sinds 2005 is Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, de enige suiker fabrikant van Nederland. Voordien waren in Dinteloord en Groningen de fabrieken van Suiker Unie gevestigd en was Vierverlaten de fabriek van CSM suiker. In 2005 werd CSM Suiker (incl. Vierverlaten) uit particulier bezit overgenomen door Suiker Unie. Suiker Unie is mondiaal zeker niet het grootste bedrijf in de suiker, maar beschikt wel over twee van de grootste fabrieken in Europa. Harry licht toe hoe groot groot is: “De fabrieken van Suiker Unie kunnen zo’n 25.000 ton suikerbieten per dag verwerken, dat zijn 850 bietenauto’s.”
Sinds 2005 is Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, de enige suiker fabrikant van Nederland. Voorheen waren in Dinteloord en Groningen de fabrieken van Suiker Unie gevestigd en was Vierverlaten de fabriek
van CSM suiker. In 2005 werd CSM Suiker (incl. Vierverlaten) uit particulier bezit overgenomen
door Suiker Unie. Suiker Unie is mondiaal zeker niet het grootste bedrijf in de suiker, maar beschikt wel over twee van de grootste fabrieken in Europa. Harry
licht toe hoe groot groot is: “De fabrieken van Suiker Unie kunnen zo’n 25.000 ton suikerbieten per dag verwerken, dat zijn 850 bietenauto’s.” Klik voor de gehele rondleiding en het gesprek over Suiker Unie op de foto!

De invloed van organische stof op de bodemkwaliteit

Janjo de Haan, Joanneke Spruijt en Harry Verstegen publiceerden naar aanleiding van hun sinds 2001 lopende onderzoek betreffende Bodemkwaliteit op Zandgrond, dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Researchcentrum in opdracht van het Ministerie van EZ, stichting Proef en Selectie en Stichting STOP in het kader van de PPSbodem (duurzaam bodembeheer). De resultaten hiervan zijn zeker niet één op één om te zetten naar de effecten op kleigrond, maar de materie is dermate interessant, dat we u deze toch niet willen onthouden! Janjo, Joanneke en Harry zetten op deze en de volgende pagina’s het één en ander voor ons op een rijtje.
Janjo de Haan, Joanneke Spruijt en Harry Verstegen publiceerden over hun sinds 2001 lopende onderzoek betreffende Bodemkwaliteit op Zandgrond. Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Researchcentrum in opdracht van het Ministerie van EZ, stichting Proef en Selectie en Stichting STOP in het kader van de PPS-bodem (duurzaam bodembeheer). De resultaten hiervan zijn zeker niet één op één om te zetten naar de effecten op kleigrond, maar de materie is dermate interessant, dat we u deze toch niet willen onthouden! Janjo, Joanneke en Harry zetten één en ander voor ons op een rijtje. Klik voor deze uiteenzetting op de foto!